Μια ακόμη αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα, το 35,6% των νοικοκυριών της οποίας το 2018 αδυνατούσε να πληρώσει έγκαιρα τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας όπως είναι οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού, του τηλεφώνου και της θέρμανσης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, (βλπ. πίνακα) το συγκεκριμένο ποσοστό είναι το υψηλότερο στην ΕΕ. Συγκεκριμένα το ποσοστό των ευρωπαϊκών νοικοκυριών που δήλωσαν αδυναμία στην έγκαιρη εξόφληση των συγκεκριμένων λογαριασμών ήταν το 2018 στο 6,6% από 10% που ήταν το 2013.

Στη δεύτερη χειρότερη θέση των νοικοκυριών που αντιμετώπισαν προβλήματα στην έγκαιρη πληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφέλειας τους τελευταίους 12 μήνες, βρέθηκε το 30% των νοικοκυριών στη Βουλγαρία. Αντίθετα, σε Ολλανδία, Τσεχία, Σουηδία και Αυστρία το ποσοστό των νοικοκυριών που είχαν αδυναμία στην εξόφληση των λογαριασμών κοινής ωφέλειας ήταν μόλις στο 2%.

767969689887

Σύμφωνα πάντα με τη Eurostat, μεταξύ των νοικοκυριών που αντιμετώπισαν δυσκολίες στην έγκαιρη πληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφέλειας ήταν κυρίως εκείνα τα νοικοκυριά με εξαρτώμενα μέλη.

Συγκεκριμένα στην ΕΕ, το 14% των νοικοκυριών που αποτελείτο από έναν ενήλικα με εξαρτώμενα μέλη αντιμετώπισε τέτοιες δυσκολίες το 2018. Το ποσοστό αυτό υποχωρεί στο 3% για τα νοικοκυριά που αποτελούνταν από δύο ενήλικες και με τουλάχιστον έναν από αυτούς ηλικίας άνω των 65 ετών ενώ το ποσοστό των νοικοκυριών με δύο ή τρεις ενήλικες και εξαρτώμενα μέλη, που αντιμετώπισαν προβλήματα το 2018 στην εξόφληση των πάγιων λογαριασμών ήταν στο 11%.

 

Πηγή: capital.gr